Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Nawigacja
Główna
Kontakt
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy administracji
Pracownicy obsługi
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Samorząd uczniowski
Świetlica szkolna
Biblioteka
Szkolne Koło Wolontariatu
Planowane uroczystości szkolne
Artykuły
Polecane strony
Wyszukaj
Galeria zdjęć
Patron szkoły
Historia szkoły
Polecane strony
Zespół FOLCK Dance
Dokumenty Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Filmy
Jadłospis stołówki szkolnej
Kontakty nauczycieli z Rodzicami
Uzytkownikow Online
Gosci Online: 1
Brak Uzytkownikow Online

Zarejestrowanch Uzytkownikow: 121
Najnowszy Uzytkownik: envindwerse
Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat
"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością"

(Matka Teresa z Kalkuty)


 • Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
  Koło jest organizacją młodzieżową działającą na zasadzie wolontariatu na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji.
 • Pracę koła w szkole koordynuje pedagog szkolny.

  Cele działalności koła

  1. Ukazanie wolontariatu jako jednego ze sposobów na życie.
  2. Propagowanie i rozwijanie umiejętności pomagania innym i kształtowania szacunku do osób starszych i niepełnosprawnych.
  3. Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha pomocy potrzebującym.
  4. Szerzenie idei wolontariatu.
  5. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie pracy nad sobą w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
  6. Troska o podnoszenie kwalifikacji wolontariusza.
  7. Uwrażliwienie na potrzeby bezpańskich zwierząt.

  Zadania działalności koła

  1. Udział w akcji „Słodki koszyk” –zbiórka słodyczy dla dzieci z rodzin najuboższych podczas śpiewu kolęd.
  2. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku – zbiórka odzieży dla najbardziej potrzebujących w gminie.
  3. Zbiórka karmy dla zwierząt. Nawiązanie współpracy z płockim schroniskiem dla zwierząt.
  4. Oferowanie pomocy przy dyskotekach integracyjnych z dziećmi z Mocarzewa, oraz przy imprezie dla seniorów z naszej gminy.
  5. Udział w akcji „Kwiaty dla Pań”- wizyta w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” z upominkami wykonanymi przez wolontariuszy z naszej szkoły.

  Cechy członków wolontariatu

  1. Chęć do działania
  2. Optymizm
  3. Dysponowanie w miarę potrzeb wolnym czasem
  4. Chęć pomocy innym
  5. Odpowiedzialność, wrażliwość
  6. Odwaga, otwartość, kultura osobista
  7. Bezinteresowność, życzliwość, umiejętność współpracy
  8. Przekonanie do wykonywania danej pracy
  9. Lojalność
  10. Chęć rozszerzania swojej wiedzy i rozwoju
  11. Umiejętność pracy zespołowej

  Działania wychowawcze

  1. Propagowanie aktywnego trybu życia
  2. Nauka tolerancji, pomoc osobom mniej sprawnym
  3. Umiejętność współpracy w grupie i dążenie do wspólnego celu
  4. Kształtowanie takich cech jak obowiązkowość, odpowiedzialność, systematyczność, bezinteresowność
  5. Utrwalanie nawyku kultury osobistej
  6. Tworzenie w zespole serdecznej, przyjemnej atmosfery
  7. Poznanie norm postępowania w różnych sytuacjach
  8. Wpajanie aktywnego spędzania czasu wolnego
  9. Pokonywanie nieśmiałości i tremy, wiara we własne możliwości.


  Opiekun SKW
  Małgorzata Durma

  facebook: Słubickie Szkolne Koło Wolontariatu


  30.03.2016
  Szkolne Koło Wolontariatu otrzymało dyplom za uczestnictwo w konkursie dla klas i grup "Nawzajem", który odbywał się w ramach
  15. edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ.

  18-19.12.2015
  W dniach 18-19.12.2015r. przeprowadziliśmy akcję "Słodki koszyk" - zbiórka słodyczy przy śpiewie kolęd dla dzieci z rodzin najuboższych ze Słubic (zbiórka organizowana przy współpracy ze sklepem "Jedynka" w Słubicach). W tym roku zbiórka została wsparta przez Pana Wójta Krzysztofa Dylickiego oraz Radnych Rady Gminy z Panią Katarzyną Milczarek - Przewodniczącą Rady Gminy Słubice. Dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca za przyłączenie się do akcji.  24.11.2015
  W siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach odbył się festiwal piosenki pt. "Muzyka Łączy pokolenia". W trakcie festiwalu przedstawiliśmy prezentacje multimedialną o realizowanym projekcie pt. „Zdrowie, aktywność i integracja międzypokoleniowa”. Wręczone zostały dyplomy dla występujących tego popołudnia oraz dla uczestników wcześniej odbywających się warsztatów. Podziękowano także osobom zaangażowanym w pomoc przy realizacji przedsięwzięcia.

  Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Słubicach

  "ZDROWIE, AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA"  Sprawozdanie z akcji pt. "Pomóż nam pomagać innym"
  W związku z okresem zimowym Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło zbiórkę artykułów spożywczych oraz odzieży dla najuboższych rodzin w gminie Słubice. Zwróciliśmy się z prośbą do wszystkich ludzi wielkiego serca o przyłączenie się do akcji i przyniesienie do szkoły artykułów spożywczych o długim terminie przydatności do spożycia. Prosiliśmy o makarony, mąkę, cukier, bakalie, płatki śniadaniowe, konserwy, kakao, herbatę, a także o koce oraz odzież w dobrym stanie. Zebrane dary przekazaliśmy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. W tym samym czasie odbyła się akcja „Słodki koszyk” – zbiórka słodyczy przy śpiewie kolęd, dla dzieci z rodzin najuboższych ze Słubic (zbiórka organizowana przy współpracy ze sklepem „Jedynka” w Słubicach).

  Występ z Okazji Dnia Kobiet - "Akcja Kwiaty dla Pań" 13.03.2013
  Z okazji minionego Dnia Kobiet 13 marca br. w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” odbyło się spotkanie z uczniami ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Słubicach. Wolontariusze zaprezentowali krótkie przedstawienie dla wszystkich mieszkańców oraz wręczyli drobne upominki. Spotkanie upłynęło w miłej i ciepłej atmosferze przy słodkim poczęstunku.


  13.03.2013
  W związku z okresem zimowym Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło także zbiórkę karmy oraz kocy dla potrzebujących zwierząt z płockiego schroniska. W dniu 13.03 br. wolontariusze przekazali rzeczy ze zbiórki.


  Schronisko dla zwierząt ul. Parowa 20, 09-400 Płock
 • Logowanie
  Nazwa Uzytkownika

  Haslo  Zapomniane haslo?
  Wyslemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Copyright © 2006 SP Słubice