Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Nawigacja
Główna
Kontakt
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy administracji
Pracownicy obsługi
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Samorząd uczniowski
Świetlica szkolna
Biblioteka
Szkolne Koło Wolontariatu
Planowane uroczystości szkolne
Artykuły
Polecane strony
Wyszukaj
Galeria zdjęć
Patron szkoły
Historia szkoły
Polecane strony
Zespół FOLCK Dance
Dokumenty Szkoły
Egzamin ósmoklasisty
Filmy
Jadłospis stołówki szkolnej
Kontakty nauczycieli z Rodzicami
Uzytkownikow Online
Gosci Online: 1
Brak Uzytkownikow Online

Zarejestrowanch Uzytkownikow: 121
Najnowszy Uzytkownik: envindwerse
Historia szkoły

Historia szkoły w Słubicach, to wycinek z całości dziejów miejscowości Słubice, o istnieniu której mówią zapiski kronikarskie w XIII wieku.A powstanie szkoły sięga lat …

1866 r.

Utworzona została pierwsza szkoła w Słubicach. Jej założycielem był światły, zamożny rolnik Wojciech Wasilewski. Szkoła przyjęła nazwę Gminna Szkoła Ludowa w Słubicach.

1866 – 1914 r.

Jest to szkoła o jednym nauczycielu. Lekcje odbywały się w jednej dużej sali. Nauka była w języku rosyjskim, bo Polska była pod rozbiorami, tylko nielegalnie nauczyciele uczyli po polsku, ale za to sądy carskie skazywały do więzienia.

1914 – 1918r.

Trwała pierwsza wojna światowa. Przez cały ten okres lekcje nie odbywały się, szkoła była nieczynna. Wraz z końcem wojny Polska odzyskała wolność, stała się niepodległa.

1918 – 1930r.

Od roku 1918 szkoła jest dwuklasowa. Mieści się w budynku gminnym, drewnianym o jednej sali szkolnej. Dzieci uczą się na dwie zmiany, później wynajęto drugą salę w budynku prywatnym. Od roku 1925 szkoła staje się czteroklasowa i prace rozpoczyna w niej Pani Czesława Świetlik – wówczas nazwisko Sabak.

1930 – 1939r.

Stopień organizacyjny szkoły podniesiony zostaje do sześcioklasowej. Nauka odbywa się w czterech salach lekcyjnych. W 1939r. kierownikiem Powszechnej Szkoły Słubicach zostaje powołany Pan Olak Jan.

1939 – 1945r.

1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. Wojna – spalony zostaje od bomby budynek szkoły. Nastała okupacja hitlerowska. Od lutego 1940 roku zamknięte zostają wszystkie polskie szkoły. W obozie koncentracyjnym hitlerowcy zamordowali Pana Olaka Jana – byłego kierownika szkoły. Pan Świetlik Czesław ledwo przeżył.

1945 – 1950 r.

Styczeń 1945 roku – koniec wojny, jesteśmy wolni. Już 13 lutego wznowiono zajęcia szkolne. Kierownikiem szkoły zostaje Pan Czesław Świetlik. Warunki do nauki tworzy miejscowa władza, nauczyciele, rodzice. W szkole uczy się ponad 350 dzieci. Klasy są bardzo liczne. Wieczorami dokształcają się rodzice.

1950 – 1960 r.

Szkoła nadal jest 7 klasowa. Jej nazwa brzmi Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Słubicach. Obwód szkoły obejmował wsie: Słubice, Grzybów, Grabowiec, Przyborów i część Studzieńca. Bardzo aktywnie działa w szkole Komitet Rodzicielski.

1960 – 1980r.

Znacznie wzrósł poziom wykształcenia nauczycieli. Ustawa sejmowa wprowadziła obowiązkową naukę w zakresie szkoły 8 – klasowej. Warunki lokalne szkoły są trudne, pogarsza się stan techniczny budynku, pałacu. Tu mieści się również zasadnicza szkoła rolnicza.

Kierownictwo szkoły przejmuje nauczycielka Zofia Kujawa, państwo Świetlikowie odeszli na emeryturę. Dyrektor szkoły i władze gminne usilnie zabiegają o budowę nowego obiektu szkolnego. W szkole wprowadzone są nowe metody nauczania, urządzane pracownie i klasopracownie, wzrasta poziom nauczania. Reforma edukacji – wprowadzane są nowe programy i koncepcja 10 – letniej szkoły średniej. Grudzień 1976 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania podjęło decyzję budowy zbiorczej szkoły gminnej w Słubicach. W maju 1979 r. wizytę w naszej szkole składa Minister Oświaty i Wychowania Józef Tejchma. Trwają zabiegi o rozpoczęcie budowy nowej szkoły.

1980 -1990
W wakacje 1980r. rozpoczęto budowę nowej szkoły i domu nauczyciela, część szkoły przeprojektowano na przedszkole.


A tak rosła w górę nasza szkoła.


Zimą 1982 r. szkoła była siedzibą dla służb idących z pomocą ludziom znad Wisły dotkniętym groźną powodzią. Dyrektorami szkoły po roku 1982 byli: Pan Kazimierz Przemyłski, Pan Michał Sobiech, Pani Krystyna Skowrońska i Pan Leszek Nowak. Mury nowej szkoły rosły szybko, wolniej prace wykończeniowe.
1 września 1985 r. młodzież rozpoczęła rok szkolny w jednym segmencie nowej szkoły. Budowa całości obiektu została zakończona w 1988 r.


Powitanie nowej szkoły.

1990 - 1999
W tych latach w ośmioklasowej szkole podstawowej funkcje dyrektora pełnił Pan Leszek Nowak. Szkoła doskonaliła metody pracy dydaktycznej i wychowawczej, rozwinął się sport, zajęcia pozalekcyjne, wzrosła samorządność uczniów i aktywność Rady Rodziców.

Opracowała Pani Zofia Kujawa


W XXI wiek weszliśmy rozpoczynając pracę w sześcioletniej szkole podstawowej.
W latach 1999 – 2005 funkcję dyrektora pełnił Pan Michał Sobiech a od roku 2005 dyrektorem jest Pani Barbara Gołaszewska.
W obwodzie szkoły są miejscowości Słubice, Grzybów, Jamno, Potok Biały, Potok Czarny, Studzieniec, Łaziska, Bończa, Budy, Alfonsów, Wymyśle Polskie, Grabowiec. Do szkoły uczęszcza około 270 uczniów. Głównym celem pracy placówki jest podejmowanie takich działań, aby rozwijać możliwości uczniów pod względem dydaktycznym, wychowawczym i społecznym. Wspierając pracę dydaktyczną rozwijane są zainteresowania poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych i sportowych. Organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do muzeów, na koncerty. W 2003 roku podczas dużej uroczystości środowiskowej szkoła otrzymała sztandar oraz imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Na korytarzu znajduje się piękna tablica upamiętniająca to wydarzenie z napisanym fragmentem książki autorstwa Ojca Świętego Jana Pawła II

"Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się szukaj nie ustępuj";

(Tryptyk rzymski).

W szkole powstała Izba Patrona i Izba historii szkoły. Tam gromadzone są pamiątki związane z Janem Pawłem II oraz pamiątki dotyczące pracy i funkcjonowania placówki w poprzednich latach i obecnie. W realizacji wielu projektów współpracujemy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym „Ziarno” z Grzybowa. Ze środków pozyskiwanych przez Urząd Gminy placówka cały czas jest modernizowana. W 2002 roku ocieplono budynek szkoły, w 2005 wyremontowano łazienki szkolne na wszystkich piętrach, w 2007 wymieniono podłogi na korytarzach i klatkach schodowych, częściowo pomalowano pomieszczenia klasowe, oraz zakupiono meble do niektórych klas. Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły bliskie są słowa Patrona „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.” (Jan Paweł II).

Logowanie
Nazwa Uzytkownika

HasloZapomniane haslo?
Wyslemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006 SP Słubice